Hoe het allemaal begon.

In 1976 kwam ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen computer en in begin 1978 werd dan ook de eerste computer aangeschaft. Dit was een Sinclaire ZX81 met 2 KB geheugen, na een, voor die tijd grove investering, van Fl. 500,00 werd dit 16 KB. Hierna ging het steeds sneller met de ontwikkelingen op computer gebied zodat eind 1978 al de overstap kwam naar de Sinclaire Spectrum. In 1980 kwamen de Commodore C20 en de C64 op de hobby-tafel en weer twee jaar later de C128, daarna volgde nog de Amiga 500, 2000 en de 1200 als laatste in deze rij.
Hierna kwam er een nieuw tijdperk, de Personal Computer (PC) werd betaalbaar.

In de tijd van de Commodore werd het steeds belangrijker om tegen een redelijke en betaalbare prijs dit systeem te kunnen laten repareren. Door de constructie van deze computer (ongebufferde ingangspoorten) was dit jammer genoeg hard nodig, zeker als men goede raad niet opvolgde. Ook het afstellen van de leeskop van de cassette recorder vroeg nog al eens de aandacht. Reparatie prijzen waren soms schrikbarend hoog, zeker als het betaald moest worden door de jeugd. Door goede contacten met Commodore Nederland en enkel computer bedrijven, zoals Shape computers te Breda, was dit alles goed te realiseren.

Zo ontstond in 1984 de naam Pisoft Hardware Service die later veranderde in Pisoft Service.
De naam Pisoft ontstond door het samenvoegen van Pieter en Software.

Vele Commodore bezitters in de omgeving van Maastricht zullen deze naam vaker gehoord hebben.
Ook al omdat men geholpen kon worden op een "non profit basic".
Natuurlijk was de overdracht van kennis van groot belang, en dit werd al die jaren gedaan via
Computer vereniging Maastricht

Langzaam werd, mede door de vele PC privé projecten, de PC ook betaalbaar en volgde dan ook een overgang van Commodore naar de PC met alle problemen die er bij horen. Met deze computer-systemen was er minder te doen op reparatie gebied, maar op advies, (her)inrichten van systemen, het ontwikkelen van macro's, het inrichten van kleine netwerken en ondersteuning van de gebruiker was er des te meer te doen.

Natuurlijk kwam de kennis opgedaan bij de vorige generatie computers goed van pas. Vele, zelfs grote bedrijven, zoals b.v. een groot chemische bedrijf in het zuiden des lands, hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van deze kennis en kunde en gebruikte het ontvangen advies als een "second opinion" of als tegen-gas voor grote automatisering bedrijven. Omdat persoonlijk gebruikers-advies meestal niet in het service pakket van grote automatisering bedrijven zat, of het top management vond het te duur, dan werd er door het lager management een beroep gedaan op mijn ondersteuning die in vele gevallen zorgde voor een grotere efficiency.

Nu komt deze opgedane kennis en kunde goed van pas.